Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi' ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum. - News: HIOKI 3196 Analizator jakości zasilania.

Lubię to !

Polecane

Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'Złączka instalacyjna WAGO
Złączki WAGO
Zobacz gdzie kupić najtaniej !

Podobne serwisy

E-majsterkowicz -czyli majsterkowanie , inspiracje , pomysły, przydatne narzędzia.

Polecane...

Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'

HIOKI 3196 Analizator jakości zasilania.

Analizator jakości zasilania 3196

Przyrząd, który pomaga wykrywać, określać i rozwiązywać problemy wynikające ze złej jakości zasilania. Cęgowy, przenośny analizator 3196 jest niezbędny przy ilościowym określaniu zjawisk takich jak: przepięcia przejściowe, zapady napięcia zasilającego, przepięcia przejściowe, migotanie, krótkie i długie przerwy w zasilaniu, harmoniczne oraz niesymetria napięcia zasilającego. Czterokanałowy analizator jakości zasilania 3196 nie tylko mierzy lecz jednocześnie rejestruje i analizuje parametry napięcia zasilającego związane z każdym tego typu zjawiskiem i to zarówno sieciach jedno- jak i trójfazowych.
Analizator 3196 jest przeznaczony do pracy w sieciach zasilających jednofazowych (dwu- i trójprzewodowych) oraz w trójfazowych (trój- i czteroprzewodowych). Wykorzystuje on metodę jednoczesnego, cyfrowego próbkowania prądu i napięcia z synchronizacją napięcia i prądu typu PLL (pętla synchronizacji fazowej). W momencie wystąpienia przerwy lub zapadu napięcia zasilania przełącza się w tryb ustalony zegarowy ("fixed clock"), dzięki czemu proces próbkowania nie ulega przerwaniu.
Specjalne funkcje Δ-Y i Y-Δ służą do konwersji danych pomiarowych z połączenia w trójkąt na gwiazdę (w układach trójfazowych, trójprzewodowych) i odpowiednio z połączenia w gwiazdę na trójkąt (w układach trójfazowych, czteroprzewodowych). W trybach tych przyrząd wyświetla napięcie międzyprzewodowe oraz występujące między przewodem fazowym a neutralnym.

Dane techniczne
Pomiar w instalacjach jednofazowych / dwuprzewodowych, jednofazowych / trójprzewodowych,
trójfazowych / trójprzewodowych, trójfazowych / czteroprzewodowych
Zakresy napięciowe kanał 1, kanał 2, kanał 3: 150/300/600 V
kanał 4: 60/150/300/600 V (napięcie przemienne), 60/600 V (napięcie stałe)
Zakresy prądowe 9660: 50/100 A (napięcie przemienne), 9661: 50/500 A
Metoda pomiaru Przepięcia: 2 MHz/s
Operacje arytmetyczne: 256 punktów / okres
Harmoniczne / harmoniczne sygnałów zakłócających:
2048 punktów /16 okresów (przy 50 Hz)
2048 punktów /12 okresów (przy 60 Hz)
Funkcje pomiarowe
 1. Przepięcia
 2. Wyskoki, spadki i zaniki napięcia
 3. Częstotliwość, prąd, wartość szczytowa napięcia / prądu
  moc czynna / bierna / pozorna, współczynnik mocy
 4. Stosunek asymetrii napięcia / prądu / mocy,
 5. Harmoniczne napięcia / prądu / mocy,
  Harmoniczne sygnałów zakłócających napięcia / prądu,
  Harmoniczne kąta fazowego napięcia / prądu
  Całkowita zawartość harmonicznych / harmonicznych zakłóceń
 6. Migotanie UlE (Pst, Plt)
Pojemność wewnętrznej pamięci 13 MB
Interfejsy KartA PC (Flash ATA - pojemność do 528 MB)
RS-232C, LAN (IOBase-T), funkcja serweraHTTP
Zasilanie Zasilacz sieciowy 94581ub pakiet akumulatorów 94S9
Wymiary, masa 298 x 215 x 67 nim (dl. x szer. wys.), 2,0 kg
Akcesoria Przewód pomiarowy napięcia (1 kpi.), zasilacz sieciowy (1 szt.),
pasek (1 szt.)

Wyświetlacz

Analizator 3196 wyświetla dane pomiarowe w formie graficznej i cyfrowej na dużym, kolorowym ekranie ciekłokrystalicznym typu TFT o przekątnej 6,4 cala. Wyświetlacz odznaczający się dużym kontrastem oraz szerokim kątem widzenia pozwala na obserwację wyświetlanych przebiegów i danych liczbowych zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i w terenie.
Pamięć wewnętrzna i zewnętrzna
Wewnętrzna pamięć analizatora 3196 o pojemności 13 MB umożliwia nieprzerwaną rejestrację danych przez 1 miesiąc. Czas rejestracji zależy od wybranego odstępu między kolejnymi pomiarami (1 s, 10 min, 1 h) oraz do wybranego trybu (zapisu wyłącznie wartości skutecznej, zapisu jednocześnie wartości skutecznej i harmonicznych). Czas ten można przedłużyć lub zmniejszyć odstęp między pomiarami instalując pamięć dodatkową w postaci kart PC (flash ATA - pojemność do 528 MB). Jest też możliwe rejestrowanie na kompaktowych kartach Flash ATA, wymagające jednak pośrednictwa specjalnego adaptera.

Cęgi prądowe

Przy pomiarach prądu przyrząd łączy się z badaną siecią za pomocą trzech cęgów prądowych. Cęgi te są wykorzystywane również przy pomiarze mocy (jednoczesny pomiar prądu i napięcia). Dodatkowe gniazda CH4 czwartego kanału służą do dołączenia cęgów wykorzystywanych przy pomiarze prądów (a także dodatkowo napięcia przy pomiarze mocy) w przewodzie neutralnym. Gniazda CH4 jest też wykorzystywane przy pomiarach prądu stałego, weryfikowaniu integralności uziemienia, analizie mocy pobieranej przez urządzenia telekomunikacyjne zasilane napięciem stałym, a także przy jednoczesnej analizie mocy w dwóch odizolowanych od siebie układach jednofazowym i trójfazowym.
Producent analizatora oferuje użytkownikowi trzy rodzaje cęgów do pomiaru prądów przemiennych: 9661 (o maksymalnym prądzie 500 A), 9660 (100 A), cęgi elastyczne (5000 A) oraz przekładnik prądowy 9290 (1500 A, długość przewodu 3 m). Dane techniczne cęgów 9661 i 9660 przedstawiono w tablicy.

Jednoczesny pomiar i ciągły proces przeliczania

Zarówno pomiary jak i potrzebne obliczenia wykonuje wewnętrzny procesor przyrządu w sposób ciągły. W ten sposób przyrząd jest on w stanie wykryć takie anomalie sieciowe jak przepięcia o wartościach do 2 kV o czasie trwania ok. 0,5 µs. Obliczenia i prezentację danych pomiarowych wspomaga wewnętrzny zegar 24-godzinny z automatycznym kalendarzem o dokładności ±0,3 s/dzień.

Adaptery pomiarowe

Do połączenia przyrządu z siecią trójfazową, trójprzewodową producent dostarcza specjalny, opcjonalny adapter 9264-01, zaś do połączenia z siecią trójfazową czteroprzewodową adapter 9264-02.

Mierzone parametry

Analizator 3196 mierzy i wyświetla wartości następujących parametrów:
- napięcie stałe z ręcznym wyborem podzakresu pomiarowego i z dokładnością pomiaru ±0,5%,
- rzeczywista wartość skuteczna napięcia i prądu przemiennego (True RMS) obliczana w sposób ciągły co 10 lub 12 okresów), z ręcznym wyborem podzakresu i z dokładnością ±0,2%,
- przepięcia przejściowe (impulsowe) o amplitudach do 2 kV i szerokości impulsu do 4 ms), częstotliwość próbkowania 2 MHz), najmniejsza wykrywana szerokość impulsu 0,5 µs, dokładność pomiaru ±0,5%,
- dorywcze przepięcia (wyświetlana amplituda przepięcia i czas jego trwania),
- zapady napięcia zasilającego (wyświetlana amplituda i czas trwania zapadu),
- przerwy w zasilaniu (wyświetlany czas trwania przerwy), częstotliwość (w zakresie od 42,500 do 69,000 Hz),
- moc czynną, bierną i pozorną,
- współczynnik mocy, współczynnik przesunięcia (obliczany na podstawie różnicy faz między składowymi podstawowymi napięcia i prądu),
- stosunek asymetrii napięcia i prądu (obliczany na podstawie wartości składowych podstawowych tych wielkości w sieciach trójfazowych, trójprzewodowych i czteroprzewodowych,
- parametry związane z szybkimi zmianami i zapadami napięcia tj. z tzw. uciążliwością migotania światła (funkcja ta będzie dostępna w zapowiadanej, nowej wersji analizatora 3196),
- harmoniczne napięcia, prądu i mocy (włącznie ze składowymi podstawowymi): typ analizy "w oknie prostokątnym", w zakresie od pierwszej do 50-tej z dokładnością ±0,5% (od pierwszej do 20-tej harmonicznej) i ±1,0% (od 21-ej do 50-tej),
- między-harmoniczne napięcia i prądu: typ analizy "okno prostokątne", rzędu od 0,5 do 49,5 rzędu,
- różnice kątów fazowych harmonicznych napięcia i prądu (włącznie ze składowymi podstawowymi): dokładność pomiaru ±2° (w zakresie od pierwszej do trzeciej harmonicznej).

Funkcje wychwytywania, obserwacji i rejestracji anomalii zasilania

W skład tych funkcji wchodzą: wyświetlanie anomalii w czasie rzeczywistym, monitorowanie w trybie "czasowo-szeregowym" i monitorowanie w trybie "ustawiania zdarzeń".

-Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Funkcja ta umożliwia ciągłą obserwację na ekranie analizatora aktualnych wartości: napięcia, prądu, harmonicznych, parametrów migotania i stosunku asymetrii. Wspomaga ją cyfrowy multimetr ekranowy.

 1. Wyświetlanie przebiegów
  Na ekranie analizatora są wyświetlane dane pomiarowe, przebiegi oraz anomalie.
 2. Ekranowy multimetr cyfrowy
  Na ekranie są wyświetlane wartości chwilowe parametrów sieci w postaci numerycznej. Ponadto w wygodnej formie są podawane wartości stosunku asymetrii napięcia i prądu.
 3. Ekran wykresu wektorowego
  Jednoczesne wyświetlanie dla każdej z faz wektorów napięcia prądu (w postaci graficznej) i numerycznych wartości napięcia i prądu (także dla każdej z faz) oraz częstotliwości, kąta fazowego, stosunku asymetrii napięcia i prądu. Tryb ten jest szczególnie przydatny przy określaniu stopnia asymetrii obciążenia w sieci trójfazowej.
 4. Ekran harmonicznych
  Użytkownik analizatora może obserwować stopień odkształcenia napięcia i prądu w sieci na wykresie słupkowym lub w tablicy.

- Monitorowanie fluktuacji

Aby można było obserwować fluktuacje parametrów zasilania w wybranym czasie rejestracji, wszystkie dane pomiarowe są rejestrowane i wyświetlane w funkcji czasu. Dla każdego interwału czasowego dłuższego od 1 s są rejestrowane wartości: maksymalna, minimalna i średnia. Użytkownik analizatora może wyświetlić ekrany fluktuacji: wartości skutecznej, napięcia, harmonicznych, oraz funkcji związanych z tzw. uciążliwością migotania i dostępnych w zapowiadanej niebawem następnej wersji analizatora: "ΔV10" i "Pst/Plt".

 1. Ekran fluktuacji wartości skutecznej
  Na ekranie są wyświetlane fluktuacje w czasie napięcia lub jednocześnie napięcia i prądu. Są też dostępne funkcje: wyświetlania minimalnej, maksymalnej i średniej wartości napięcia; przewijania zawartości ekranu, wyszukiwania zdarzeń (anomalii) oraz wyświetlania wartości parametrów zaznaczonych kursorami ekranowymi.
 2. Ekran fluktuacji wartości ekstremalnych napięcia
  W trybie tym są wyświetlane nawet niewielkie fluktuacje wartości ekstremalnych napięcia (wartości maksymalnej, minimalnej i średniej - oznaczone różnymi kolorami) z oznaczeniem na osi odciętych daty i czasu (rys. 8).
 3. Ekran fluktuacji harmonicznych
  Wyświetlanie fluktuacji harmonicznych wybranego parametru w funkcji czasu. Tryb ten pozwala na wychwytywanie przepięć przejściowych oraz rozwiązywanie problemów związanych z kondensatorami korygującymi współczynnik mocy.

- Wykrywanie, rejestracja, przeglądanie i analiza anomalii

W trybie tym użytkownik analizatora 3196 może wstępnie skonfigurować go do wykrywania określonych anomalii. Na koniec operacji wychwycone anomalie zostaną zaprezentowane na ekranie w postaci listy, przebiegu lub ekranu zdarzeń przedstawiającego liczności wystąpień różnego typu anomalii. Szereg funkcji użytkowych takich jak: wybór wartości czułości i podstawy czasu, kursory, dzielenie i przewijanie ekranu czy też powiększanie przebiegu ułatwia szczegółową analizę danego zdarzenia.
Użytkownik analizatora może już w trakcie monitorowania aktualnego: poziomu wybranego parametru sygnału wejściowego, kształtu sygnału wejściowego, lub wykresu harmonicznych wybrać poziom wyzwalania rejestracji zakłóceń. Po zakończeniu ustawiania i rozpoczęciu pomiaru, przyrząd automatycznie zaczyna rejestrować w pamięci nie tylko typ i czas wystąpienia poszczególnego zdarzenia (anomalii), lecz również związany z nią przebieg (np. fluktuacje napięcia). W trakcie pomiaru użytkownik może obserwować warunki pomiaru na wykresie fluktuacji (przebieg zmian w czasie wartości maksymalnych i minimalnych wybranego parametru) lub na "ekranie zdarzeń" monitorować typ i liczność anomalii.
Po zakończeniu pomiaru przyrząd wyświetla tablicę zdarzeń (anomalii), w której są one uszeregowane w kolejności daty i czasu ich wystąpienia wraz z podaniem typu anomalii i numeru kanału. Jeśli przyrząd zarejestrował przepięcie przejściowe to w tablicy zostanie wyświetlona wartość szczytowa tego impulsu (w kV) oraz jego szerokość (w µs).
Wewnętrzna pamięć przyrządu może zmieścić do 100 automatycznie zapisywanych zdarzeń.
Szczegółową analizę danej anomalii rozpoczyna się wybierając jej numer z tablicy za pomocą kursora ekranowego lub przewijając ekran wzdłuż osi czasu aż do punktu, w którym pojawiła się anomalia (został przekroczony poziom wyzwalania), przy czym można wyświetlić na podzielonym na dwie części ekranie jednocześnie przebiegi napięcia i prądu.
Przy rejestracji przepięć przejściowych można też otrzymać w górnej części ekranu przebieg napięcia wejściowego, zaś w jego dolnej części powiększony impuls przepięciowy.

- Pomiar w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci i internetu

Wewnętrzna funkcja serwera HTTP służy do zdalnego monitorowania i sterowania analizatorem za pomocą typowych przeglądarek internetowych takich jak Internet Explorer, bez konieczności użycia do tego celu specjalizowanego oprogramowania aplikacyjnego. Obsługa analizatora po połączeniu go z siecią LAN jest bardzo prosta. Wystarczy tylko wprowadzić do komputera sterującego adres IP analizatora, a następnie wybrać go za pomocą przeglądarki. Na wyświetlonym ekranie przeglądarki pojawi się widok wirtualnej płyty czołowej analizatora z wyświetlaczem i przyciskami. Od tego momentu obsługę wszystkich funkcji analizatora można prowadzić za pomocą myszy. Korzystając z możliwości komputera można też gromadzić w nim dane pomiarowe, analizować je i tworzyć protokoły pomiarowe.

Interfejsy

Analizator 3196 jest wyposażony standardowo w dwa interfejsy: RS-232C oraz sieciowy LAN. Pierwszy z nich umożliwia po połączeniu z miniaturową drukarką termiczną 9670 (opcja) sporządzanie wydruków stanu ekranu. Drugi, sieciowy jest wspomagany wyżej opisaną funkcją serwera HTTP.

Wejścia i wyjścia sterujące

Analizator 3196 wyposażono w gniazda przeznaczone do wyprowadzania sygnałów alarmowych i sterowania urządzeń zewnętrznych za pomocą sygnałów pojawiających się na tych gniazdach w momencie wystąpienia zdarzenia; a także do doprowadzania zewnętrznych sygnałów wyzwalających pomiar.

Bezpieczeństwo obsługi analizatora

Aby zapewnić użytkownikowi bezpieczne wykonywanie pomiarów, wyposażono analizator w funkcje pozwalające sprawdzić poprawność połączenia przyrządu z badaną siecią i wstępne warunki pomiaru. Po dołączeniu przyrządu do poszczególnych przewodów sieci, jest wyświetlany "ekran połączeń", na którym jest przedstawiony w sposób graficzny schemat dokonanych połączeń oraz wartości napięć, prądów i częstotliwości w każdym punkcie dołączenia (4 kanały). Poprawność połączenia można też sprawdzić na ekranie z wykresami wektorowymi napięcia i prądu. Ekran ten jest szczególnie przydatny przy sprawdzeniu poprawności (kierunku) założonych cęgów prądowych. Jest też potwierdzany sam fakt dołączenia cęgów do odpowiednich gniazd.
Przyrząd spełnia wymagania europejskiej normy bezpieczeństwa EN61010-1: 1993+A2: 1995.

Zasilanie

Analizator 3196 jest zasilany napięciem stałym 12 V z zasilacza sieciowego 9458 lub z pakietu akumulatorów 9459.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Wraz z analizatorem producent dostarcza: ośmiożyłowy przewód pomiarowy napięciowy napięcia 9438-02, pakiet akumulatorów 9459, zasilacz sieciowy 9458, pasek na ramię, złącze do połączenia analizatora z siecią LAN oraz dwie instrukcje obsługi skróconą w postaci książkowej i pełną na płycie CD-ROM (do przeglądania na komputerze lub wydrukowania).
Jako wyposażenie opcjonalne producent oferuje różnego typu cęgi prądowe: 9660 (do 100 A AC), 9661 (do 500 A AC), cęgowy przekładnik prądowy 9290 (do 1500 A AC), adaptery do sieci trójfazowych 9264-01 (do sieci trójprzewodowej), 9264-02 (do sieci czteroprzewodowej), pakiet akumulatorów 9459, drukarkę termiczną 9670, zasilacz sieciowy do drukarki 9671, papier do drukarki 9237 (w komplecie 4 rolki), przewód do interfejsu RS-232C 9638, przewód do połączenia z siecią LAB 9642, nesesery: miękki 9339 i twardy 9340 oraz oprogramowanie aplikacyjne (w przygotowaniu).

Parametry przystawek cęgowych

Znamionowy prąd mierzony
100 A
500 A
Znamionowe napięcie wyjściowe
przemienne 0,1 V
przemienne 0,5 V
Dokładność amplitudy
(od 45 do 66 Hz)
±0,3% ww. ±0,02% pełnego wskazania
±0,3% ww. ±0,01% pełnego wskazania
Dokładność fazy
(od 45 do 66 Hz)
±1° lub mniej (do 90 A)
±1,3% lub mniej (od 90 do 100 A)
±0,5° lub mniej
Pasmo amplitudy
od 66 Hz do 5 kHz
(odchylenie mniejsze niż ±1% od wyspecyfikowanej dokładności)
Maksymalne napięcie w testowanej instalacji
300 Vsk (przemienne)
600 Vsk (przemienne)
Maksymalne średnica obejmowanego przewodu
15 mm
46 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 135 x 21 [mm]
77 x 151 x 42 [mm]
Masa
230 g
380 g


Źródło : www.labimed.com.pl

Przeczytaj również

Łap okazję !

Wygenerowano w sekund: 0.29
12,454,743 unikalne wizyty
Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'