Lubię to !

Polecane

Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne
Zobacz gdzie kupić najtaniej !

Podobne serwisy

E-majsterkowicz -czyli majsterkowanie , inspiracje , pomysły, przydatne narzędzia.

Polecane...

Projektowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych

Projektowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem programów wspomagających firmy Generik Energetyka


Będąca członkiem grupy Sicame, spółka Generik Energetyka oferuje dwa programy wspomagające proces projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych. Obydwa udostępniane są nieodpłatnie – wymagana jest jedynie rejestracja pod adresem www.generik-energetyka.pl.

Pierwszym narzędziem jest program wspomagający projektowanie napowietrznych jednotorowych linii izolowanych niskich napięć. W istocie nie jest to samodzielny program, ale dodatek (tzw. COM Addis) działający w środowisku aplikacji Microsoft Office Visio – do prawidłowej pracy wymagany jest pakiet Microsoft Office Professional oraz MS Office Visio.

Dzięki temu programowi w prosty sposób, poprzez przeciąganie kolejnych elementów z wzornika tworzy się rysunek sieci. Z elementami rysunku powiązane są rekordy bazy danych, dzięki czemu rozwiązania katalogowe dobierane są automatycznie. Na podstawie rysunku, jego skali, powiązanych rekordów z bazy danych oraz określonych przez projektanta parametrów generowane są zestawienia elementów oraz obliczenia techniczne.

Projektowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych - Kliknij aby powiększyć

Po zainstalowaniu programu w katalogu szablonów Visio pojawi się zakładka „Inne” , a w niej szablon „Projekt sieci izolowanej”. Wybranie tego szablonu spowoduje uruchomienie kreatora, który pomoże nam określić parametry nowego rysunku takie, jak rozmiar papieru czy skala, a także wczytać mapę (bmp, jpg, gif), jako tło projektu. Wybranie właściwych parametrów jest kluczowe z punktu widzenia późniejszych obliczeń, które program będzie wykonywał – długości przewodów są obliczane m. in. na bazie skali rysunku.

Skala rysunku

Działanie kreatora kończy się utworzeniem nowego rysunku. W lewej części okna programu znajduje się zasobnik z wzorcami rysunkowymi dokumentu. Pracę z projektem należy rozpocząć od umieszczenia na rysunku (poprzez przeciągnięcie z wzornika) punktów węzłowych sieci – stacji transformatorowej, słupów oraz odbiorców.

W momencie wstawiania każdego z elementów otwiera się okno dialogowe umożliwiające skonfigurowanie danego elementu. Ta konfiguracja odbywa się w dwojaki sposób. Część parametrów należy wybrać spośród dostępnych opcji (w rzeczywistości są to zapisy przywołane z bazy danych) - w przypadku słupa wybiera się jego typ (rodzaj żerdzi, przekrój przewodów, funkcja, ustój itp.). Wartości innych parametrów należy wpisać – np. nazwy, adresy stacji transformatorowych czy odbiorców, ich moce itp.

Po wprowadzeniu i sparametryzowaniu punktów węzłowych można przystąpić do ich łączenia. Służy temu narzędzie łącznika dynamicznego.

Łącznik dynamiczny

Każde połączenie ma swój kierunek (grot), dlatego należy je wykonywać zawsze od strony źródła w kierunku odbioru. Każdy z punktów węzłowych wyposażony jest w tzw. punkty łączeniowe (niebieskie krzyżyki), służące zakotwiczeniu połączenia. Poprowadzenie połączenia z jakiegokolwiek innego punktu spowoduje błędy w obliczeniach programu. W momencie wstawiania połączenia również otwiera się okno dialogowe z parametrami – określenie linii głównej i przyłącza, przekroje przewodów itp.

Punkty łączeniowe

Oprócz punktów węzłowych i ich połączeń w projekcie można umieścić elementy dodatkowe, takie jak oprawy oświetleniowe, ograniczniki przepięć czy uziemienia. Elementy te są powiązane z poszczególnymi słupami jedynie poprzez numer słupa (który należy wpisać w odpowiednie pole okna dialogowego, które jest wyświetlane w momencie wstawiania elementu).

Kiedy rysunek jest gotowy – zawiera wszystkie elementy węzłowe, połączenia oraz elementy dodatkowe można przystąpić do generowania zestawień. Służy temu menu Generik obecne na pasku menu. Należy stamtąd wybrać pozycję „Wykonaj obliczenia”, a po zakończeniu obliczeń (o czym informuje odpowiedni komunikat) kolejna pozycję, czyli „Zestawienie materiałów”.

W tym momencie tworzony jest skoroszyt Microsoft Office Excel zawierający kilka arkuszy danych. Pierwszy arkusz „Zestawienie materiałów” zawiera zagregowane zestawienie elementów całej sieci. Drugi arkusz „Zestawienie elementów” przedstawia te same elementy rozpisane na poszczególne odcinki linii oraz punkty węzłowe. Trzeci arkusz, „Wyniki obliczeń” prezentuje rezultaty obliczeń technicznych takich jak spadki napięć linii. Ostatni arkusz „Dane” zawiera surowe dane wyeksportowane z rysunku, które w postaci tabeli przestawnej prezentowane są na pozostałych arkuszach. Z tego powodu dane można modyfikować wyłącznie w arkuszu „Dane” - zmiany te zostaną automatycznie uwzględnione na pozostałych arkuszach.

Projektowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych - Kliknij aby powiększyć

 

Drugim narzędziem jest program KWP/LE do analizy zwisów w przęsłach napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Jest to niezależna aplikacja, którą po zainstalowaniu można uruchamiać z zakładki „Generik Energetyka” w systemowym menu „Start”.

Po wprowadzeniu podstawowych danych dotyczących przęsła (rozpiętość przęsła, naprężenie podstawowe, hp słupów) program oblicza jego krzywą łańcuchową. Wyniki obliczeń mogą być przedstawione w formie tabeli lub wykresu. Istnieje możliwość uwzględnienia w obliczeniach posadowienia słupów na różnych wysokościach oraz analizy do 4 przeszkód terenowych.

Projektowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych - Kliknij aby powiększyć

Podczas pierwszego uruchomienia programu należy wprowadzić kod autoryzacyjny, który można otrzymać rejestrując się na stronie www.generik-energetyka.pl.

Rozpoczynając nowy projekt należy wprowadzić podstawowe dane dotyczące analizowanego przęsła – z list wyboru należy wybrać typ przewodu i strefę klimatyczną (najnowsza aktualizacja programu dodaje do listy przewody do linii PAS) oraz ręcznie wpisać rozpiętość przęsła, naprężenie podstawowe i jedną wartość hp dla obydwu słupów.

Wciśnięcie przycisku „Oblicz” spowoduje obliczenie i wyświetlenie w postaci tabeli krzywej łańcuchowej dla przęsła – wartości zwisu, długości przewodu, naprężeń poziomych i całkowitych oraz siły naciągu będą przedstawione w funkcji temperatury (od -25 do + 60ºC oraz -5ºC przy sadzi normalnej i katastrofalnej).

Przycisk „Rysuj wykres” pozwala na obejrzenie zwisu w postaci wykresu. Suwak pod wykresem służy do ustawienia temperatury.

Analizy bardziej skomplikowanych przypadków można dokonać zaznaczając opcję „Analiza wysokości”. Pojawiają się wtedy okienka do wprowadzenia dodatkowych danych – każdy ze słupów może mieć inną wysokość (hp) i może być posadowiony na innym poziomie (rzędna terenu w punkcie). Dodatkowo pod przęsłem można zamodelować do 4 przeszkód – program obliczy dla tych punktów zwisy oraz odległości do przewodu.

Więcej informacji na temat programów Generik Energetyka można znaleźć na stronie producenta – www.generik-energetyka.pl. Rejestracja pod tym adresem gwarantuje powiadomienia o aktualizacjach oraz dostęp do nich. Do każdego z programów dołączona jest wyczerpująca instrukcja.Generik Energetyka

www.generik-energetyka.pl

Przeczytaj również

Łap okazję !

Wygenerowano w sekund: 0.24
11,339,633 unikalne wizyty